врста услуга референце сертификати контакт  
         
  РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА      
 
 

Редовно одржавање аутопута Београд - Ниш на путним правцима:

 • Е 70 Добановци - Београд (Л=13 км)
 • Е 75 Београд - Мала Копашница (Л=294,17 км)
 • Е 80 Трупале – Просек (Л=11,5 км)

Санације и новоградња коловозних конструкција:

 • Градске улице: Палилула, Раковица, Стари Град, Вождовац и Нови Београд
 • Мост преко реке Јасенице на Аутопуту Е75
 • Мост на Мијатовцу на Аутопуту Е75
 • Зауставна трака Аутопута Е75 на деоницама: В.Плана-Марковац и Баточина-Појата
 • Ново изграђени паркингзи на Аутопуту Е75

Израда дренаже на деоници Водањ-Колари Е 75

Уређење и реконструкција наплатних чеоних станица Е 75

 • Бубањ Поток
 • Наис
 • Дољевац

Изградња путних база „Бубањ Поток“, „Мали Пожаревац“, „Раља“ и „Ново Село“, објекти и инфраструктура

Уређење-асфалтирање паркинга на Е 75 „Марковац“ и „Лозовачка чесма“

Завршни слој асфалта:

 • на мосту преко реке „Јасенице“ Е 75 (Л=130 м);
 • на зауставној траци Е 75 деоница Велика Плана-Марковац и Баточина-Појате (Л=3.700 м)

Монтажа жичане ограде на Е 75 деоница Печењевце-Грабовница (Л=24 км)

Санација одбојне еластичне ограде на путном правцу Баточина-Крагујевац М1/11

Извођење радова на обележавању хоризонталне сигнализације:

 • на аутопуту Е 75
 • на улицама СО Велика Плана
 • на деоници Београд-Панчево
 • на градским улицама у Београду са хладном двокомпонентном вученом и прсканом пластиком

изградња аутопута на постојућој траси М1.11 Крагујевац - Баточина

 

 
         
 
 
  СРБИЈААУТОПУТ д.о.о. - Љубе Чупе 5 - 11000 Београд